concurs te imbracam elegant - Kapa Center

Regulamentul campaniei “Te îmbrăcăm elegant!”

ART. 1 Organizatorul Campaniei
Campania “Te îmbrăcăm elegant!” este organizată de către administrația Centrului Comercial Kapa, cu sediul în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie nr. 2A-4, reprezentată de d-na Director Ec. Camelia Stirban, numită în continuare “Organizator”.
ART. 2 Participanții
La campania promoţională “Te îmbrăcăm elegant!” participă numai persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani.
ART. 3 Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 12 Iunie 2017 – 30 Iunie 2017) la Kapa Center (Timişoara, str.Divizia 9 Cavalerie nr. 2A-4). Participarea în cadrul campaniei se face în baza ART. 7.
Modalitatea de desfășurare a campaniei promoționale: “Te îmbrăcăm elegant!”.
ART. 4 Regulamentul Campaniei
Regulamentul campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, prin oricare din următoarele modalități:
– în format electronic, prin accesarea website-ului www.kapacenter.ro
– în urma unei solicitări scrise trimise prin e-mail la adresa office@kapacenter.ro
– potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
ART. 5 Dreptul de participare
La această campanie pot participa persoanele fizice care au vârsta minimă de 18 ani împliniți (persoane fizice) la data de începere a campaniei. Nu au dreptul de a participa la această campanie asociații, acționarii, administratorii și angajații Organizatorului, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț, soție).
ART. 6 Premiul campaniei promoționale “Te îmbrăcăm elegant!”.
În cadrul acestei camapanii, persoanele care participă conform prezentului regulament, au posibilitatea de a câștiga 2 x GIFTCARD în valoare de 2 x 500 RON care se poate folosi pentru cumparaturi in magazinele participante la campanie. Premiile campaniei nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în bani. În cazul în care câștigătorii concursului sunt două femei sau doi bărbați, premiile vor consta în două ținute de damă sau două ținute de bărbați, după caz.
ART. 7 Modalitate de desfășurare a campaniei promoționale “Te îmbrăcăm elegant!”
– Like paginii Kapa Center;
– Share la postare ;
– Like pozei prin care este prezentat concursul;
– Scrieţi-ne într-un comentariu numele persoanei care vă va ajuta sa alegeti tinuta;
– Câștigătorii vor fi alesi în data de 01 iulie 2017, iar postarea va fi facută publică în mod transparent pe pagina oficială de facebook Kapa Center.
IMPORTANT: postarea trebuie să fie publică, nu privată sau restricționată doar pentru prieteni.
ART. 8 Modalități de promovare a campaniei
Campania va fi promovată prin campanie plătită în rețeaua de socializare Facebook și prin afișe la standurile din KAPA CENTER.
ART. 9 Taxe și impozite
Organizatorul oferă două premii în valoare de 500 RON, câştigătorii fiind scutiți de impozitul pe venituri din premii.
ART. 10 Condiții de validare a câștigătorului campaniei promoționale “Te îmbrăcăm elegant!”
– Persoanele căștigătoare vor fi și anunțate pe pagina oficială Kapa Center
– IMPORTANT: postarea trebuie să fie publică, nu privată sau restricționată doar pentru prieteni.
ART. 11 Protecția datelor personale
Prin participare la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Aceștia își pot da acordul ca datele lor personale să fie înscrise în baza de date a Organizatorului și să fie utilizate de acesta în scopul anunțării câștigătorului premiilor prin postare pe site și Facebook. Organizatorul se obligă să respecte prevederile legii nr. 677 / 2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
ART. 12 Litigii și legea aplicabilă
Eventualele litigii având ca părți pe Organizator și un cumpărător vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de către instanța competentă teritorial de la sediul social al Organizatorului.
ART. 13 Alte clauze
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului regulament.
Organizator Administrația Centrului Comercial Kapa prin Director Ec. Stirban Camelia.